+420 353 100 270

Pro koho jsou určeny?

 • pro právnické osoby (PO)
 • pro fyzické osoby podnikatele (FOP)
 • nepodnikatelské subjekty jako jsou města, státní orgány, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace apod.

 

Typy úvěrů

 • provozní (finanční rezerva na nečekané výdaje aj.)
 • investiční (na dlouhodobé investice)
 • kontokorent
 • nezajištěný
 • zajištěný

 

Formy zajištění:

 • blankosměnka
 • nemovitost
 • záruka (např. ČMZRB)
 • movitý majetek
 • termínovaný vklad
 • jiné (pohledávky, cenné papíry, ručitelský závazek, směnka, úvěrová linka atd.)

 

Dokumenty nutné k prvotnímu posouzení úvěrového případu:

 • výpis z OR / živnostenského rejstříku
 • kopie OP
 • DP za poslední 2 zdaňovací období s razítkem FÚ
 • Rozvaha a VZZ za poslední 2 období (kalendářní roky)
 • Tabulka úvěrů a leasingů (ke stažení)
 • Tabulka pohledávek a závazků (ke stažení)

 

Naše výhody

 • Financování zemědělců
 • Nízký úrok
 • Výhodně podmínky