+420 353 100 270

Agro úvěr

Využití / účel koupě zemědělské půdy a zemědělských staveb
Pro koho je určen ☐ FO
☒ PO
☒ FOP
Minimální výše 1 000 000 Kč
Maximální výše 50 000 000 Kč
Splatnost v letech 20
Forma splácení ☒ pravidelná splátka úvěru + úrok z dlužné částky -> úrok klesá
☒ anuitní splácení (konstantní částka po celou dobu fixace složená z jistiny a úroku)
☐ splácení úroku z čerpané částky
Frekvence splácení ☒ měsíční
☒ čtvrtletní
☒ pololetní
☒ roční
Zajištění ☒ nemovitost
☐ směnka
☐ záruka ČMZRB
☐ jiné (termínovaný vklad pohledávky, cenné papíry, aj.)
Vlastní zdroje