+420 353 100 270

Factoring

Využití / účel financování pohledávek společnosti do splatnosti
Pro koho je určen ☐ FO
☒ PO
☒ FOP
Minimální výše 500 000 Kč
Maximální výše dle schopnosti klienta splácet
Splatnost v letech dle splatnosti faktur
Forma splácení ☐ pravidelná splátka úvěru + úrok z dlužné částky -> úrok klesá
☐ anuitní splácení (konstantní částka po celou dobu fixace složená z jistiny a úroku)
☒ splácení úroku z čerpané částky
Frekvence splácení ☒ měsíční
☐ čtvrtletní
☐ pololetní
☐ roční
Zajištění ☐ nemovitost
☒ směnka
☐ záruka ČMZRB
☒ pohledávky
Vlastní zdroje