+420 353 100 270

Provozní úvěr

Využití / účel financování provozních potřeb firmy
Pro koho je určen ☐ FO
☒ PO
☒ FOP
Minimální výše 500 000 Kč
Maximální výše dle schopnosti klienta splácet
Splatnost v letech 10
Forma splácení ☒ pravidelná splátka úvěru + úrok z dlužné částky -> úrok klesá
☒ anuitní splácení (konstantní částka po celou dobu fixace složená z jistiny a úroku)
☐ splácení úroku z čerpané částky
Frekvence splácení ☒ měsíční
☒ čtvrtletní
☒ pololetní
☒ roční
Zajištění ☒ nemovitost
☒ směnka
☒ záruka ČMZRB
☐ jiné (termínovaný vklad pohledávky, cenné papíry, aj.)
Vlastní zdroje