+420 353 100 270

Americká hypotéka

Využití / účel nezkoumáme účel
Pro koho je určen ☒ FO
☐ PO
☐ FOP
Minimální výše 300 000 Kč
Maximální výše 10 000 000 Kč
Splatnost v letech 5 – 20
Fixace ☒ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 let
☒ po celou dobu úvěrového stavu
Forma splácení ☒ pravidelná splátka úvěru + úrok z dlužné částky -> úrok klesá
☒ anuitní splácení (konstantní částka po celou dobu fixace složená z jistiny a úroku)
☐ splácení úroku z čerpané částky
Frekvence splácení ☒ měsíční
☐ čtvrtletní
☐ pololetní
☐ roční
Zajištění ☒ nemovitost
☐ směnka
☐ záruka ČMZRB
☐ jiné (termínovaný vklad pohledávky, cenné papíry, aj.)
Vlastní zdroje