+420 353 100 270

Refinancování hypotéčního úvěru

Využití / účel dle původní úvěrové smlouvy
Pro koho je určen ☒ FO
☐ PO
☐ FOP
Minimální výše 200 000 Kč
Maximální výše dle schopnosti klienta splácet
Splatnost v letech 5 – 30
Forma splácení ☐ pravidelná splátka úvěru + úrok z dlužné částky -> úrok klesá
☒ anuitní splácení (konstantní částka po celou dobu fixace složená z jistiny a úroku)
☐ splácení úroku z čerpané částky
Frekvence splácení ☒ měsíční
☐ čtvrtletní
☐ pololetní
☐ roční
Zajištění ☒ nemovitost
☐ směnka
☐ záruka ČMZRB
☐ jiné (termínovaný vklad pohledávky, cenné papíry, aj.)
Vlastní zdroje